Cooperl Việt Nam - Hotline (+84) 379.30.70.79

GGP LANDRACE

SKU:LDR

Liên hệ

Mô tả

English below

GGP LANDRACE ĐẾN TỪ NUCLÉUS

Năng suất cao - thích nghi tốt

Con giống GGP đến từ Cooperl Nucleus đáp ứng tốt không chỉ các chỉ tiêu về năng suất sinh sản mà con các chỉ tiêu về sinh trưởng của heo con. Mục tiêu là cai sữa 100% heo con được sinh ra

 

 

ĐẶC ĐIỂM NĂNG SUẤT

 • Heo con sơ sinh còn sống: 14,0 con/lứa
 • Heo cai sữa: 12,2 con/lứa

 

KẾT QUẢ TẠI TRẠI THƯƠNG PHẨM

 • Tăng thêm 1,2 heo con cai sữa/lứa trong 4 năm gần đây
 • Số ngày tuổi đạt 100 kg: 150 ngày tuổi

 

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

 • 1000 con nái Landrace
 • Chương trình lựa chọn bộ gen (genomic) được Nucleus phối hợp với IFIP và INRA
 • Năng suất của heo mẹ của heo đực được lựa chọn giữ lại
  • Số lứa đẻ trung bình 4,1
  • Heo sơ sinh còn sống trung bình: 15,4 con/lứa
  • Heo cai sữa trung bình: 13,5 con/lứa

 

CON GIỐNG BỐ MẸ "SÉRÉNIS" CỦA NUCLÉUS:

Trọng lượng trung bình heo con sơ sinh: > 1,4 kg/con

Có hơn 16 vú hoạt động tốt

Trọng lượng heo thịt sản suất: > 3.230 kg/nái/năm

FCR heo thịt thương phẩm (giai đoạn 18 - 105 kg): ~ 2,29 kg thức ăn/kg tăng trọng 

 

AN TOÀN SINH HỌC

Trang trại GGP với hệ thống lọc không khí. Tất cả trang trại thường xuyên được kiểm soát các bệnh chính để cung cấp các con giống GGP khỏe mạnh nhất, an toàn nhất và trại giống GGP có chứng nhận sạch bệnh:

 • Âm tính với Mycoplasma hyopneumoniae
 • Âm tính với Actinobacillus pleuropneumoniae
 • Âm tính với Atrophicans Rhinitis
 • Âm tính với PRRS

Bài gốc: Nucleus Website


 


COOPERL VIỆT NAM

Hotline: 0379307079 

Tư vấn: 0906632694

Email: chieu.nguyen@cooperl.com

Facebook: www.facebook.com/cooperlvn

Zalo: https://tinyurl.com/Zalo-Cooperl

Youtube: https://www.youtube.com/channel/cooperl

Website Cooperl Việt Nam: www.cooperl.vn

Website Cooperl Arc Atlantique: www.cooperl.com/en/


GGP LANDRACE BY NUCLÉUS

Combination of working comfort and results

Our selection is the best compromise between production and reproduction criteria. Each piglet born alive must be weaned

 

KEY POINTS

 • 14,0 piglets born alive
 • 12,2 piglets weaned

 

PRODUCTION FARM RESULTS

 • + 1,2 piglets weaned over 4 years
 • 150 days of life at 100 kg

 

DATA

 • 1000 sows in selection in Landrace
 • Genomic selection program in collaboration with IFIP and INRA
 • Results of mothers of boars present in AIC
  • Average parity 4,1
  • Born alive 15,4
  • Weaned 13,5

 

RESULTS OF "SÉRÉNIS" GILTS BY NUCLÉUS:

> 1.4 kg birth weight of piglets

> 16 functional teats

> 3230 kg live weight produced/sow/year

> 2.29 FCR (18-105 kg

 

SANITARY STATUS

Breeding farms with air filtration systems. Each farm is regularly controlled for major diseases in order to deliver the healthiest animals: free of Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Atrophicans Rhinitis, PRRS.

 

Source: Nucleus Website

 

 

 

Sản phẩm liên quan

 GGP LARGE WHITE GGP LARGE WHITE
0₫
 GGP PIETRAIN NN GGP PIETRAIN NN
0₫
 GGP LANDRACE
+84379307079