Cooperl Việt Nam - Hotline (+84) 379.30.70.79

Thông tin liên hệ Cooperl Việt Nam

NGUYỄN THANH CHIÊU

Giám Đốc Điều Hành Cooperl Việt Nam

Điện thoại: +84 906 632 694

Email: chieu.nguyen@cooperl.com

  


TRẦN VĂN TIÊN

Giám Đốc Kinh Doanh Cooperl Việt Nam

Điện thoại: +84 901 986 777

Email: tien.tran@cooperl.com


PHAN VĂN CƯỜNG

Giám Đốc Phát Triển Dự Án Trang Trại

Điện thoại: +84 90 761 2377

Email: cuong.phan@cooperl.com


CÔNG TY TNHH COOPERL VIỆT NAM

MST / Tax code: 0315 187 746

Hotline: +84 379 30 70 79

Website: www.cooperl.vn | www.cooperl.com

Địa chỉ / Add: Số 104 Đường Số 11, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Scan QR code bên dưới để gọi cho Hotline Cooperl Việt Nam

 

+84379307079