Cooperl Việt Nam - Hotline (+84) 379.30.70.79

Nguyễn Thanh Chiêu - Giám Đốc Điều Hành

NGUYỄN THANH CHIÊU

Giám Đốc Điều Hành

Chief Operations Officer

Điện thoại / Mobile: +84 906 632 694

Email: chieu.nguyen@cooperl.com


CÔNG TY TNHH COOPERL VIỆT NAM

MST / Tax code: 0315 187 746

Hotline: +84 379 30 70 79

Website: www.cooperl.vn | www.cooperl.com

Địa chỉ / Add: Số 104 Đường Số 11, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


 

 
 
 
 
+84379307079